คอร์สภาษาเยอรมัน

รอบเรียน: เมษายน - มิถุนายน 2564

คอร์สเร่งรุด

ราคา: 20,500 บาท

• ทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัส

  เวลา 19:00 - 21:30 น. (ของไทย 🇹🇭)

• ทุกวันเสาร์ที่

  17.04 / 01.05 / 15.05 / 29.05.2564

  เวลา 15:00 - 17:30 น. (ของไทย 🇹🇭)

• ระหว่างวันที่ 05.04.2564 - 10.06.2564

• รวม 34 วัน (85 ชั่วโมง)

รายละเอียด/ข้อกำหนด

• สำหรับผู้เริ่มต้น

• ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อน

• ครูผู้สอน: ครูพี ครูดาว และเทเรซ่า

ราคา: 20,500 บาท

• ทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัส

  เวลา 19:00 - 21:30 น. (ของไทย 🇹🇭)

• ทุกวันเสาร์ที่

  17.04 / 01.05 / 15.05 / 29.05.2564

  เวลา 19:00 - 21:30 น. (ของไทย 🇹🇭)

• ระหว่างวันที่ 05.04.2564 - 10.06.2564

• รวม 34 วัน (85 ชั่วโมง)

รายละเอียด/ข้อกำหนด

• สำหรับระดับพื้นฐาน

• ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1

• ครูผู้สอน: ครูดาว ครูพี และเทเรซ่า

ราคา: 20,500 บาท

• ทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัส (8 สัปดาห์แรก)

  เวลา 19:00 - 21:30 น. (ของไทย 🇹🇭)

• ทุกวันพุธ และศุกร์ (3 สัปดาห์สุดท้าย)

  เวลา 19:00 - 22:00 น. (ของไทย 🇹🇭)

• ทุกวันเสาร์ที่

  17.04 / 01.05 / 15.05 / 29.05.2564

  เวลา 19:00 - 21:30 น. (ของไทย 🇹🇭)

• ระหว่างวันที่ 05.04.2564 - 16.06.2564

• รวม 33 วัน (85 ชั่วโมง)

รายละเอียด/ข้อกำหนด

• สำหรับระดับพื้นฐาน

• ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A2

• ครูผู้สอน: ครูคัททารีน่า ครูดาว และครูพี

คอร์สเสริม / พิเศษ

ราคา: 11,500 บาท

• ทุกวัน เสาร์

• เวลา 13:00 - 16:00 น. (ของเยอรมัน 🇩🇪)

• ระหว่างวันที่ 10.04.2564 - 12.06.2564

• รวม 10 วัน (30 ชั่วโมง)

รายละเอียด/ข้อกำหนด

• มีความรู้อย่างน้อยระดับ A1

• เรียนเสริมเพื่อเตรียมสอบ B1

• เรียนทบทวนความรู้แกรมม่าขั้นพื้นฐานเพื่อความ

  มั่นใจและความถูกต้องในการใช้ภาษา

• ภาษาที่ใช้ในการสอน: ไทย

ราคา: 11,500 บาท

• ทุกวัน อาทิตย์

• เวลา 09:00 - 12:00 น. (ของเยอรมัน 🇩🇪)

• ระหว่างวันที่ 11.04.2564 - 13.06.2564

• รวม 10 วัน (30 ชั่วโมง)

รายละเอียด/ข้อกำหนด

• มีความรู้พื้นฐานอย่างอย่างน้อยระดับ B1

• เพิ่มฐานคำศัพท์เพื่อเตรียมตัวสอบ B2-C1

• เจาะลึกคำศัพท์ระดับสูง

• อัดแน่นไปด้วยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์

• ภาษาที่ใช้ในการสอน: ไทย

ราคา: 11,500 บาท

• ทุกวัน อาทิตย์

• เวลา 13:00 - 16:00 น. (ของเยอรมัน 🇩🇪)

• ระหว่างวันที่ 11.04.2564 - 13.06.2564

• รวม 10 วัน (30 ชั่วโมง)

รายละเอียด/ข้อกำหนด

• มีความรู้น้อยระดับ B1

• เรียนเสริมเพื่อเตรียมตัวสอบ B2-C1

• เจาะลึกความรู้แกรมม่าเพื่อนำไปใช้ในระดับสูง

• ภาษาที่ใช้ในการสอน: ไทย

ราคา: 11,500 บาท

• ทุกวัน เสาร์

• เวลา 09:00 - 12:00 น. (ของเยอรมัน 🇩🇪)

• ระหว่างวันที่ 10.04.2564 - 12.06.2564

• รวม 10 วัน (30 ชั่วโมง)

รายละเอียด/ข้อกำหนด

• เรียนคอร์ส Wortschatz Intensivtrainer มาแล้ว

• เพิ่มฐานคำศัพท์เพื่อเตรียมตัวสอบ B2-C1

• เจาะลึกคำศัพท์ระดับสูง

• อัดแน่นไปด้วยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์

• ภาษาที่ใช้ในการสอน: ไทย

ตัวอย่างห้องเรียนออนไลน์

สอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียน

อีเมล์: kontakt@einsbydao.com

ไอดี ไลน์: einsbydao

เฟสบุ๊คเพจ: EINS by DAO

แฟสบุ๊คกรุ๊ป: ภาษาเยอรมัน - Deutsch by DAO

ยูทูป: EINS by DAO

อินสตาแกรม: einsbydao

©2021 by EINS by DAO