top of page

EINS by DAO

คอร์สภาษาเยอรมันออนไลน์ และ แปลเอกสาร ไทย-เยอรมัน-ไทย

Online Deutschkurse und Übersetzungsservice

EINS by DAO

     เพจ EINS by Dao ของเราเปิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2015 ที่มาคือการที่เราอยากจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและการศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี สาระหลักในช่วงแรกจะเน้นไปที่ข้อมูลการศึกษาต่อ แต่เพราะแฟนๆ ชาวเพจ จึงเกิดการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ และค่อยๆ ขยายข้อมูลครอบคลุมไปถึงเรื่องภาษา และการใช้ชีวิตประจำวันในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ความรู้และประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาที่เยอรมนีนั้น ได้รับการส่งต่อไปยังทุกๆ คนในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ข้อความ รูปภาพ ตลอดจนคลิปวิดีโอทางช่องยูทูป แน่นอนว่าพวกเราจะเดินหน้าพัฒนากันต่อไปและหวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆ นะคะ

     ปัจจุบันนี้เราได้เปิดสอนภาษาเยอรมันออนไลน์ โดยเรามีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์แบบสด และคอร์สภาษาเยอรมันออนไลน์ที่เป็นคอร์สวีดีโอ 100% นอกจากนี้แล้ว ครูผ่านการสอบประกาศนียบัตรนักแปลจากรัฐบาลเยอรมันเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2016 และในเดือน กันยายน 2018 ก็ได้รับการรับรองอำนาจเพื่อแปลเอกสารราชการจากศาลสูง ประจำเมือง Koblenz ดังนั้นครูจึงรับแปลเอกสารที่ต้องมีการรับรอง ไม่ว่าจะเป็นประกาศนียบัตร ใบรับรอง วุฒิการศึกษา และเอกสารอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงค่ะ

ห้องเรียนเสมือนจริง

Contact
bottom of page